A A A

Docieplenie ścian ul. Wolności 52

 

Data dodania 12.12.2019

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej "Wolności 52" budynku przy ul. Wolności 52 w Sokołowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu "Docieplenie ścian budynku wielorodzinnego przy ul. Wolności 52 w Sokołowie Podlaskim". Przetarg prowadzi Zarządca nieruchomości - Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

 

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian budynku wielorodzinnego przy ul. Wolności 52 w Sokołowie Podlaskim zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Link do Specyfikacji poniżej ogłoszenia.

 

Termin wykonania zamówienia 90 dni od zawarcia umowy.

 

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2020 r o godz. 12:00

 

Oferty składa się w siedzibie zarządcy budynku - w sekretariacie Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30

 

Otwarcie ofert dnia 28.02.2020 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Kosowska 75 w Sokołowie Podlaskim.

 

Wykonawcy przed terminem składania ofert wniosą wadium zabezpieczające ofertę w wysokości 2.000 zł.

Kryterium wyboru oferty jest cena.