A A A

O firmie


 

Szanowni Państwo

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Sokołowie Podlaskim jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26.X.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Przedmiot działania Sokołowskiego TBS:

 • budowa i nabywanie domów oraz ich eksploatacja na zasadach najmu,

 • wynajmowanie lokali użytkowych i garaży znajdujących się w zasobach TBS,

 • zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym,

 • sprawowanie zarządu i administrowanie budynkami nie stanowiącymi własności Spółki,

 • budowa domów mieszkalnych na rzecz innych podmiotów,

 • prowadzenie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,

 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego,

 • budowa budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz użytkowych na sprzedaż.

 

Umowa Spółki przed rejestracją w sądzie była zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie a następnie została potwierdzona w formie aktu notarialnego w dniu 6 grudnia 1996r.,Repertorium A Nr 19424/96. Właścicielem a zarazem jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Sokołów Podlaski, które posiada 100% udziałów.

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pod pozycją 0000080747.

 

Regon 710460108

NIP 823 12 60 975

 

 

Władze Spółki to :

 

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki

 

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków :

 1. Makowska Elżbieta Monika

 2. Paprocka Agnieszka

 3. Flisiuk Dariusz Andrzej

 4. Turos Kazimierz

 5. Góral Krzysztof

 

Zarząd Spółki :

 

1. Prezes Zarządu – Pencak Lech Bronisław